Stockholm Street Festival supports Karma Kontot
(The Karma Account)

KARMAKONTOTS vision


Vi har en vision om ett samhälle där det är naturligt att dela med sig och hjälpa andra. Ett medmänskligt klimat där vi på ett inkluderande sätt talar om de problem som finns i samhället idag. Där alla får veta att de är en del av helheten och att de kan förändra.

Karmakontots syfte är att öka handlingskraften i samhället genom att synliggöra mervärde och med moderna verktyg bidra till en demokratisering av bistånd och välstånd.

- Tillsammans skapar vi den värld som vi kan vara stolta över att ge i arv -

...Är du aktiv i någon förening idag, eller funderar du på att bli?

Karmakontot har ett ursprung från ett inkluderande tänk både i syfte att främja reflektion över våra val samt diskussion över generationsgränserna och kring världens kanske lite svårare ämnen. Vi vill lyfta olika sätt som organisationer eller initiativ arbetar, men i våra välgörenhetsgåvor lämnas valet av förmånstagare till gåvomottagaren. Hos oss får gåvomottagaren själv bilda sig en uppfattning om vilket ändamål som är mer av betydelse; om det är att visa personliga resultat, är pengarna bäst redovisade, organisationens trovärdighet och transparens eller själva hjärtefrågan som tynger bäst, just då. Små organisationer har dessutom svårare att komma fram med sitt budskap men hos Karmakontot får alla hjärtefrågor samma plats, det ska inte vara igenkänningen (som kan bero på hur mycket medel som spenderats på marknadsföring) som ska vara det viktiga tycker vi utan hjärtefrågorna.

Det vi erbjuder är gåvor till förmån för ett bred katalog av olika förmånstagare som alla årligen genomgår vår interna kvalitetsgranskning. Utöver vår granskning har många dock både nittiokonto och Frii-medlem eller finns med på gröna listan som alla har ett mer omfattande och nischat regelverk. Karmakontot betalar ut pengar till förmånstagare kontinuerligt tillsammans med en mer detaljrik redovisning om tiden som varit och planerna framåt. Vi har valt en väl erkänd revisorfirma och allt överskott fördelas bland förmånstagare.

Vi startade 2015, arbetar helt ideellt och växer organiskt. Vi har en bakgrund inom kvalitetssäkring, affärs- och produktutveckling med stora ambitioner till förmån för välgörenhet. Vill du också vara med och engagera dig för en bättre värld? Vi kan slussa dig vidare direkt in i din hjärtefråga, besök vårt tält på streetfestivalen.

(På bild: Erika Brandt & Pernilla Larsson)

Besök gärna Karmakontots hemsida och se hur Du kan hjälpa andra:

www.mittkarmakonto.se