GRAFFITI 2017 – STHLM URBAN ART

Stockholm Urban Art

Stockholm Urban Art är en del av Stockholm Street Festival där besökaren kan uppleva och njuta av några av Sveriges skickligaste konstnärer från gatukonst/graffiti-scenen. Åskådaren kommer ha möjlighet att kunna se både hur ett verk skapas och de färdiga verken. Det kommer det att finnas sprejfärg att köpa för den som vill prova själv. Det kommer även finnas gatukonst-installationer att beskåda.

(EN)
Stockholm Urban Art is part of Stockholm Street Festival where visitors can experience and enjoy some of Sweden's most skilled artists from the street art/graffiti scene. The spectator will be able to see both how a work is created, and the finished works. There will be spray paint for sale for those who want to try spray painting themselves. There will also be street art installations to behold.

 

GRAFFITI WRITERS TBA!