GRAFFITI 2017 – STHLM URBAN ART

Stockholm Urban Art & Wallery Gallery 

(SE)
Stockholm Urban Art är en del av Stockholm Street Festival där besökaren kan uppleva och njuta av några av världens skickligaste konstnärer från gatukonst/graffiti-scenen. Åskådaren kommer ha möjlighet att kunna se både hur ett verk skapas och de färdiga verken. Det kommer det att finnas sprejfärg att köpa för den som vill prova själv. Det kommer även finnas gatukonst-installationer att beskåda. Nytt för 2017 är det nära samarbetet med Wallery Gallery som hjälper oss att att förgylla Stockholm Street Festival.

(EN)
Stockholm Urban Art is part of Stockholm Street Festival where visitors can experience and enjoy some of the world´s most skilled artists from the street art/graffiti scene. The spectator will be able to see both how a work is created, and the finished works. There will be spray paint for sale for those who want to try spray painting themselves. There will also be street art installations to behold. New for 2017 is the tight collaboration with Wallery Gallery who helps us to put that extra spark on the festival.

Tristan Eaton (USA)


(SE)
Tristan Eaton är från Los Angeles, USA och är just nu en av de mest kända gatukonstnärerna i världen. Hans storskaliga väggmålningar har ett noggrant, visuellt collage av popbilder blandad med sin unika personliga stil, som alla exekveras med att spraya på fri hand i en kolossal skala. Tristan fokuserar på sin konst och storskaliga väggmålningar på heltid. Hans dussintals målningar kan ni hitta i storstäder över hela världen från Paris till Shanghai.

(ENG)
Tristan Eaton is from Los Angeles, USA and is currently one of the most famous street artists in the world. His large-scale murals have a careful visual collage of pop images blended with his unique personal style, all executed by spraying on free hand on a huge scale. Tristan focuses on her art and large-scale full-time murals. His dozens of paintings can be found in major cities around the world from Paris to Shanghai.

Tristan Eaton on Instagram https://www.instagram.com/tristaneaton
Tristan Eaton on Facebook https://www.facebook.com/tristaneatonart

Amara (SWE)

(SE)
Hennes stil känns igen med sina livfulla färger, organiska former, mönster och ansikten. Inspirerad av de gamla civilisationerna och religiösa artefakter från hela världen. Amara ger sina andliga gudinnor och varelser liv på gatorna och i hennes målningar för att se och skydda sin omgivning. Hennes favoritverktyg är den sprayburk som hon använder för att skapa sina stora väggmålningar runt om i världen.

(ENG)
Her style is recognizable with her vibrant colors, organic shapes, patterns and faces. Inspired by the ancient civilizations and religous artifacts from all over the world. Amara brings her spiritual goddesses and creatures to life on the streets and in her paintings to watch and protect their surroundings. Her favourite tool is the spray can that she uses to create her big murals around the globe.

Amara on Instagram https://www.instagram.com/amarapordios 
Amara on Facebook https://www.facebook.com/AmaraPorDios

Nano (SWE)

(SE)
Nano har målat graffiti seriöst sedan 2012. Han fick mycket inspiration av sina kompisar när han var med i konstkollektivet Woodhill studios. Idag målar Nano under sitt egna crewnamn, Förortsafari och gillar att experimentera med olika färgkombinationer, tjockhet och skärpa på linjer. Nano har sällan en skiss som han följer utan kör mycket på känsla.

(ENG)
Nano has painted graffiti seriously since 2012. He got a lot of inspiration from his friends when joining the Woodhill studio art collections. Today, Nano paints in its own crewn name, Suburban Safari, and likes to experiment with different color combinations, thickness and sharpness on lines. Nano rarely has a sketch that he follows instead he follows his instinct.

Nano (Förortssafari) on Instagram https://www.instagram.com/forortssafari

Ludwig Lewinsky (SWE)

(SE)
Ludvig har varit verksam som konstnär sedan 2003 och är född och uppvuxen i Stockholm där han hittade grafittin i tidiga tonåren. Hans konstverk föreställer illustrerade reflektioner om samtiden genom abstrakt realism, vanligtvis med blandade tekniker och medium. Ludvigs målningar formas av nya stilar och intryck även om grafittin sitter i ryggmärgen. Han inspireras av urbana miljöer och karaktärer som har en stilistisk koppling till gatukonst.

(ENG)
Ludvig was born and raised in Stockholm where he found the graffiti in his early teens and has been working as an artist since 2003. His artwork represents illustrated reflections of the present through abstract realism, usually with mixed techniques and medium. Ludvig's paintings are shaped by new styles and impressions even though the graffiti always sits in the spinal cord. He is inspired by urban environments and characters that have a stylistic connection to street art.

Ludvig Lewinsky on Instagram https://www.instagram.com/lewinsky_who

Iron (SWE)

(SE)
Iron började att måla med sprayburk i yngre tonåren under hiphopkulterns intåg i Stockholm. Han har alltid haft en passion för konst och har även rötter från den mer traditionella konstskolan. Iron gör bara stencilkonst och att väcka tankar, reflektioner är vad han vill oftast. Hans bilder får gärna berätta en historia utan att skriva på näsan. Om det dessutom blir vackert har han nått hela vägen.

(ENG)
Iron began to paint with spraycans in his younger teens during the hip-hop coal in Stockholm. He always had a passion for art and also has roots from the more traditional art school. Iron is a well known stencil artist and waking up thoughts, reflections is what he usually wants. His art always tells a story without typing on the nose. And if it's also beautiful, he's reached all the way.

Iron on Instagram https://www.instagram.com/ironartworks
Iron on Facebook https://www.facebook.com/ironartworks.org

Ståle Gerhardsen (NOR)

(SE)
Ståle Gerhardsen är en autodidakt konstnär från Norge som tycker om att använda väggar och fasader som canvas. Ståle gör utsmyckningar, skulpturer, målningar, illustrationer, installationer, ljud, film, spray, kol. På väggen lika lätt som på papper. Han publicerar böcker om egna verk och håller även i föreläsningar, kurser, skriver artiklar, designar och illustrerar.

(ENG)
Ståle Gerhardsen is an autodidact artist from Norway who likes to use walls and facades as canvas. Ståle makes ornaments, sculptures, paintings, illustrations, installations, sound, film, spray, coal. On the wall as easy as on paper. He publishes books on his own works and also holds lectures, courses, writing articles, designs and illustrates.

Ståle Gerhardsen on Instagram https://www.instagram.com/staalegerhardsen