GRAFFITI 2016 – STHLM URBAN ART

Stockholm Urban Art

Stockholm Urban Art är en del av Stockholm Street Festival där besökaren kan uppleva och njuta av några av Sveriges skickligaste konstnärer från gatukonst/graffiti-scenen. Åskådaren kommer ha möjlighet att kunna se både hur ett verk skapas och de färdiga verken. Det kommer det att finnas sprejfärg att köpa för den som vill prova själv. Det kommer även finnas gatukonst-installationer att beskåda.

Kvällen innan Stockholm Street Festival drar i gång kommer det vara vernissage på Wallery Gallery i NK-Passagen med artisterna som medverkar i Stockholm urban Art.

(EN)
Stockholm Urban Art is part of Stockholm Street Festival where visitors can experience and enjoy some of Sweden's most skilled artists from the street art/graffiti scene. The spectator will be able to see both how a work is created, and the finished works. There will be spray paint for sale for those who want to try spray painting themselves. There will also be street art installations to behold.

The evening before the Stockholm Street Festival kicks off there will be a vernissage at Wallery Gallery in NK-Passagen with the artists participating in the Stockholm Urban Art.

CANCLED! - YASH is not able to come unfortunatly.
YASH will be replaced by Holem from France.


YASH!

Yash intresse för konst började när han som tonåring började måla graffiti utav nyfikenhet. Efter ett uppehåll började han måla igen för några år sedan och 2014 slog han genom internationellt på sociala media med sina målningar från Snösätra och räknas numera som ett av de främsta namnen inom Sveriges gatukonst-scen. Hans målningar är både enkla att ta till sig samtidigt som de är genomarbetade och skickligt utförda. Och alltid med en speciell stämning, inte sällan är det både människa och djur som tillsammans speglar målningens stämning.

(EN)
Yash interest in art began when he as a teenager began to paint graffiti out of curiosity. After a pause, he began painting again a few years ago and in 2014 he had big international recognition through social media with his paintings from Snösätra and is now regarded as one of the top names in Sweden's street art scene. His paintings are both simple to grasp but also elaborate and skillfully painted. And always with a special atmosphere, the motives are often both people and animals that together reflects the mood of the painting.

https://www.instagram.com/linuslundin/
http://www.yashone.se/
https://www.facebook.com/yashone.se

Holem

Holem är en fransk konstnär som är bosatt i Stockholm sedan några år tillbaka. Han har bakgrund i den franska grafitti-scenen och förutom sitt konstnärskap så driver han Grymt Creative Agency som arrangerar utställningar och events med både svenska och franska konstnärer. Holems målning på senaste Spring Remake blev snabbt en av publikens favoriter.

Holem is a French artist who resides in Stockholm since a few years. He has a background in the French graffiti scene and besides his artistry he runs Grymt Creative Agency which organizes exhibitions and events with both Swedish and French artists. Holems painting at the latest Spring Remake quickly became one of the favorites among the visitors.

http://www.grymt.info

Rolf Carl Werner

Rolf Carl Werner började måla graffiti som tonåring på 80-talet men har även studerat på Konstfack och jobbat många år som AD. Han har genom åren medverkat i flera stora officiella graffitiprojekt. Sprejburken är fortfarande hans valda konst redskap och i hans konst återkommer alltid element från graffitin och han har ofta ett budskap med sina målningar.

(EN)
Rolf Carl Werner started painting graffiti as a teenager in the 80s but has also studied at the College of Arts and worked for many years as AD. He has over the years been involved in several large official graffiti projects. The spray can is still his chosen tool of art and his art will always contain elements of graffiti and he often has a statement in his paintings.
https://www.instagram.com/rolfcarlwerner/

Waok

Waok är en mycket begåvad ung man som just nu slutför sitt andra år på konstskolan Basis. Han har valt gatukonst som ett av uttrycksmedlen för sin konst men utrycker sig även t ex som skulptör. Hans konst fokuserar mycket kring den mänskliga anatomin i allmänhet och ansiktet i synnerhet. Det här är en konstnär som vi kommer få höra mera om i framtiden.

(EN)
Waok is a very talented young man who is currently finishing his second year at Basis art school in Stockholm. He has chosen street art as one means of expression for his art but he expresses himself in other forms as well, for example as a sculptor. His art focuses mainly on the human anatomy in general and the face in particular. This is an artist that we will hear more about in the future.

https://www.instagram.com/waokone/

Vickan

Vickan är en tatuering-konstnär som en dag bestämde sig för att prova på sprejkonst. Hon utmärkte sig redan med sina första målningar och blev inbjuden till Spring Remake i Snösätra förra året. Sedan dess har hon snabbt etablerat sig som ett namn inom den svenska gatukonst-scenen med sin fantasifulla och karaktäristiska stil.

(EN)
Vicky is a tattoo artist who one day decided to try spray art. She excelled already with her first paintings and was invited to Spring Remake in Snösätra last year. Since then she has quickly established herself as a name in the Swedish street art scene with her imaginative and characteristic style.

https://www.instagram.com/vickantattoo/

https://www.facebook.com/vickantattoo1

Bayne

Bayne är tatuerings-konstnär och har även bakgrund som graffiti-konstnär. Han är även utbildad konst-lärare. Sin personliga stil med en blandning av monokrom fantasivärld och realism kom till honom en dag förra året när han målade graffiti i Berlin. En dag struntade han i alla regler och förväntningar och började måla bara för sitt nöjes skull och släppte fram sin personliga stil som legat och grott inom honom.

(EN)
Bayne is a tattoo artist and has a background as graffiti artist as well. He is also a trained art teacher. His personal style with a mixture of a monochrome world of fantasy and realism came to him one day last year when he painted graffiti in Berlin. One day he ignored all the rules and expectations and began painting just for his own amusment and released his personal style that had developed within him.

https://www.instagram.com/zazhax/

Tonk

Tonk har bakgrund inom graffiti men har under senare år blivit känd för sina installationer runt om i stan. Om man ser en spindelman svinga sig fram eller blir skrämd av en Alien i en mörk gångtunnel så är det med största sannolikhet Tonk som varit i farten. 

(EN)
Tonk have a graffiti-background, but in recent years has become known for his installations around the town. So if you see a Spidermen swing through the city or is scared by an Alien in a dark underpass, it is most likely Tonk who have been on around.

Lilac Lady

Lilac Lady är en legend inom den svenska gatukonst-scenen. Hon är en pensionerad lärarinna som dagligen är ute och letar upp ny gatukonst och graffiti som hon fotograferar och delar på webben. Hon är också passionerad virkerska och under sina promenader så förgyller hon stadsbilden med sina virningar på bänkar, stuprör och statyer.


(EN)
Lilac Lady is a legend in the Swedish street art scene. She is a retired teacher who is out daily searching for new street art and graffiti which she photographs and share on the web. She is also passionate crocheter and during her walks she decorates the citys with her crochets on benches, downpipes and statues.
https://www.instagram.com/sibyllagun/

Photo: Fredric Sanabria

Wallery Gallery

Wallery har specialiserat sig på att endast representera konstnärer med en bakgrund i gatukonst- och graffitikulturen. Galleriets grundare Jimmie Hall har själv varit en del av denna kultur som ung. Och nu har Wallery öppnat ett pop-up galleri i NK-Passagen endast några minuters gångväg från Kungsträdgården. Där blir det en utställning med medverkande konstnärer i Stockholm Urban Art samtidigt som festivalen.

(EN)
Wallery specializes in only representimg artists with a background in street art- and graffiti culture. The gallery's founder Jimmie Hall has himself been a part of this culture as a young man. And now Wallery opened a pop-up gallery in NK passage only a few minutes walk from the Kungsträdgården. There will be an exhibition of the artists in Stockholm Urban Art at the same time as the festival.
https://www.instagram.com/wallerygallery/
http://www.wallery.se/